វីដេអូ៖ លោកជំទាវកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត ម៉ែន សំអន អញ្ជើញចូលរួម ពិធីក្រុងពាលី សូត្រមន្ត ដើម្បីដង្ហែអង្គកឋិនទានទៅវត្តចំនួន២ គឺវត្តលង្ការព្រះកុសុមារាម និង វត្តទួលទំពូង


វីដេអូ៖ លោកជំទាវកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត ម៉ែន សំអន អញ្ជើញចូលរួម ពិធីក្រុងពាលី សូត្រមន្ត ដើម្បីដង្ហែអង្គកឋិនទានទៅវត្តចំនួន២ គឺវត្តលង្ការព្រះកុសុមារាម និង វត្តទួលទំពូង

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ ច័ន្ទ 14 តុលា 2019