វីដេអូ៖ អភិបាលខេត្តកំពង់ចាម អញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតី ក្នុងពិធីបញ្ចុះបឋមសិលាសាងសង់ អគារអធិការដ្ឋានស្រុកកោះសូទិន


វីដេអូ៖ អភិបាលខេត្តកំពង់ចាម អញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីក្នុងពិធីបញ្ចុះបឋមសិលាសាងសង់ អគារអធិការដ្ឋានស្រុកកោះសូទិន

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ អង្គារ 15 តុលា 2019