សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ លោកជំទាវ ម៉ែន សំអន បញ្ជាក់ថា ពន្លឺនៃសន្តិភាពបានជម្រុញអោយវិស័យពុទ្ទចក្រនិងអាណាចក្ររីកចំរើនយ៉ាងឆាប់រហ័ស


សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ លោកជំទាវ ម៉ែន សំអន បញ្ជាក់ថា ពន្លឺនៃសន្តិភាពបានជម្រុញអោយវិស័យពុទ្ទចក្រនិងអាណាចក្ររីកចំរើនយ៉ាងឆាប់រហ័ស…

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ ពុធ 6 វិច្ឆិកា 2019