សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ ប្រសាសន៍សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អំពីការនាំចេញអង្កររបស់កម្ពុជា ទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុប


សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ ប្រសាសន៍សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អំពីការនាំចេញអង្កររបស់កម្ពុជា ទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុប…

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ ពុធ 11 ធ្នូ 2019