រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបសូមជូនដំណឹងស្តីពីការធ្វេីលំហាត់សមយុទ្ធទ្រង់ទ្រាយធំគ្រប់គ្រងគ្រោះអាសន្នប្រចាំឆ្នាំនៅក្នុងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាប​


រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបសូមជូនដំណឹងស្តីពីការធ្វេីលំហាត់សមយុទ្ធទ្រង់ទ្រាយធំគ្រប់គ្រងគ្រោះអាសន្នប្រចាំឆ្នាំនៅក្នុងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាប​ នាថ្ងៃទី១៨​ ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ២០១៩​ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ​ និងសាធារណជនទូទៅ​ជ្រាប​នូវការភ្ញាក់ផ្អើល និងកុំឱ្យមានការភាន់ច្រឡំ។

ព័ត៌មានលម្អិតសូមអានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម ៖