សកម្មភាពហាត់សមរបស់កងអនុសេនាធំវិស្វកម្មពហុជំនាញកម្ពុជាលេខ ៦៩៣ ដែលកំពុងបំពេញបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាព អ.ស.ប នៅសាធារណរដ្ឋលីបង់


សាធារណរដ្ឋ លីបង់​៖ សកម្មភាពហាត់សមរបស់កងអនុសេនាធំវិស្វកម្មពហុជំនាញកម្ពុជាលេខ ៦៩៣ ដែលកំពុងបំពេញបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាព អ.ស.ប នៅសាធារណរដ្ឋលីបង់ (UNIFIL) ដែលគ្រោងនឹងដំណេីរមាតុភូមិនិវត្តន៍ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញ នាពេលខាងមុខ៕ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា នឹងបញ្ជូនកងកម្លាំងមួកខៀវចំនួន១៨៤នាក់ ទៅសាធារណរដ្ឋ លីបង់ ដើម្បីធ្វើការប្តូរវេនកម្លាំងចាស់ ដែលនឹងបញ្ចប់បេសកកម្មរយៈពេល១ឆ្នាំ នៅខែមករា ក្នុងពេលខាងមុខនេះ។