សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ លោកជំទាវម៉ែន សំអនបញ្ជាក់ថា ប្រទេសមានសុខសន្តិភាពបានផ្ដល់អោយយុវជនទទួលបានអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងដូចសព្វថ្ងៃនេះ


សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ លោកជំទាវម៉ែន សំអនបញ្ជាក់ថា ប្រទេសមានសុខសន្តិភាពបានផ្ដល់អោយយុវជនទទួលបានអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងដូចសព្វថ្ងៃនេះ

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ ពុធ 29 មករា 2020