បន្តការងារថែទាំផ្លូវខេត្តលេខ​ ១៤៧៩​A ក្នុងខេត្តប៉ៃលិន


ផ្លូវខេត្តលេខ​ ១៥៧៩A​ ក្នុងខេត្តប៉ៃលិន​ ត្រូវបានធ្វេីការថែទាំ​ ស្រោចកៅស៊ូបាចថ្ម១៩​ មម​ ត្រង់​ គ.ម​០១+៧៥០​ ដោយមន្ទីរសាធារណការ​ និងដឹកជញ្ជូនខេត្ត​ កាលពីថ្ងៃទី០៦​ ខែកុម្ភៈ​ ឆ្នាំ២០២០។