សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ លោកជំទាវកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត ម៉ែន សំអន ជំរុញឲ្យក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះជួយខេត្តស្វាយរៀង និងគ្រប់ផ្នែកពាក់ព័ន្ធ បន្តធ្វើវេទិការសារណៈជាខ្នាតតូចៗ ឲ្យបាញឹកញាប់


សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ លោកជំទាវកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត ម៉ែន សំអន ជំរុញឲ្យក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះជួយខេត្តស្វាយរៀង និងគ្រប់ផ្នែកពាក់ព័ន្ធ បន្តធ្វើវេទិការសារណៈជាខ្នាតតូចៗ ឲ្យបាញឹកញាប់

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ អង្គារ 11 កុម្ភៈ 2020