មន្ត្រីបច្ចេកទេស និងមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តស្វាយរៀង បានចុះត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃការអនុវត្តការងារកែលម្អ និងថែទាំប្រពន្ធ័ធារាសាស្ត្រ ចំនួន ០៨កន្លែង


ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ១២រោច ខែមាឃ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស ២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២០ មន្ត្រីបច្ចេកទេស តំណាងក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម និងមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តស្វាយរៀង បានចុះត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃការអនុវត្តការងារកែលម្អ និងថែទាំប្រពន្ធ័ធារាសាស្ត្រ ចំនួន ០៨កន្លែង ក្នុងខេត្តស្វាយរៀង រួមមាន ៖

១. ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ត្រដែត ស្ថិតក្នុងឃុំព្រះពន្លា ស្រុកកំពង់រោទិ៍ មានផ្ទៃដីស្រោចស្រព ស្រូវវស្សា ១.៣៤៤ហិកតា និងស្រូវប្រាំង ១១៥ហិកតា
២. ប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត ដូនទយ ស្ថិតក្នុងឃុំច្រេស ស្រុកចន្ទ្រា មានផ្ទៃដីស្រោចស្រព ស្រូវវស្សា ២.៤១០ហិកតា និងស្រូវប្រាំង ១.១៩០ហិកតា
៣. ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ បាធូ ស្ថិតក្នុងឃុំទួលស្តី ស្រុកចន្ទ្រា មានផ្ទៃដីស្រោចស្រព ស្រូវវស្សា ៣៣៨ហិកតា និងស្រូវប្រាំង ៤៥០ហិកតា
៤. ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ អូរស្មាច់ ស្ថិតក្នុងឃុំកំពង់ចំទ្បង ស្រុកស្វាយជ្រំ មានផ្ទៃដីស្រោចស្រព ស្រូវវស្សា ៤.៦៧២ហិកតា និងស្រូវប្រាំង ៣០០ហិកតា
៥. ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ សូផា ស្ថិតក្នុងឃុំបន្ទាយក្រាំង ស្រុកកំពង់រោទិ៍ មានផ្ទៃដីស្រោចស្រព ស្រូវវស្សា ៣៥០ហិកតា និងស្រូវប្រាំង ៣៥០ហិកតា
៦. ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ កំពង់រទេះ ស្ថិតក្នុងឃុំរាជមន្ទីរ ស្រុកកំពង់រោទិ៍ មានផ្ទៃដីស្រោចស្រព ស្រូវវស្សា ៧៨៥ហិកតា និងស្រូវប្រាំង ២៨៥ហិកតា
៧. ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ដូនសរ ស្ថិតក្នុងឃុំធ្លក ស្រុកស្វាយជ្រំ មានផ្ទៃដីស្រោចស្រព ស្រូវវស្សា ២.៣០០ហិកតា និងស្រូវប្រាំង ២០០ហិកតា
៨. ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ក្រាំងលាវ ស្ថិតក្នុងឃុំស្វាយធំ ស្រុកស្វាយជ្រំ មានផ្ទៃដីស្រោចស្រព ស្រូវវស្សា ៦០០ហិកតា និងស្រូវប្រាំង ៤៣១ហិកតា ៕