សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ លោកជំទាវ ម៉ែន សំអន កោតសរសើរដល់សមាគមទេសចរណ៍កម្ពុជា ដែលបានចូលរួមចំណែកលើកស្ទួយវិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជា


សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ លោកជំទាវ ម៉ែន សំអន កោតសរសើរដល់សមាគមទេសចរណ៍កម្ពុជា ដែលបានចូលរួមចំណែកលើកស្ទួយវិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជា

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ ច័ន្ទ 2 មីនា 2020