ពេលវេលាជាអាវុធយុទ្ឋសាស្ត្ររបស់សម្តេចតេជោហ៊ុន សែន


ពេលវេលាជាអាវុធយុទ្ឋសាស្ត្ររបស់សម្តេចតេជោហ៊ុន សែន

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ ច័ន្ទ 9 មីនា 2020