វដេអូ ៖ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖ អ្នកមានទោសក្នុងរឿងក្បត់ជាតិ ត្រូវតែផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់គ្មានលើកលែងនោះឡើយ !


វដេអូ ៖ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖ អ្នកមានទោសក្នុងរឿងក្បត់ជាតិ

វដេអូ ៖ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖ អ្នកមានទោសក្នុងរឿងក្បត់ជាតិ ត្រូវតែផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់គ្មានលើកលែងនោះឡើយ !

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ អង្គារ 10 មីនា 2020