សូមអញ្ជេីញទស្សនាចម្រៀង ៖ បទ : ការពារប្រសើរជាងព្យាបាល


សូមអញ្ជេីញទស្សនាចម្រៀង ៖បទ : ការពារប្រសើរជាងព្យាបាលច្រៀងដោយ : លោក អ៊ុក ណារីម និង អ្នកនាង ឆោម ឆពុំទំនុកច្រៀងដោយ : កូនខ្មែរកតញ្ញូលំនាំបទ : អូរទឹកថ្លាបុប្ផាប៉ៃលិន-យេីងរួមគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំងជម្ងឺឆ្លង COVID-19 ដោយរក្សាអនាម័យគ្រប់ពេលវេលាការពារប្រសេីរជាងព្យាបាល

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ ពុធ 11 មីនា 2020