ក្រសួងអប់រំ ចេញសេចក្តីណែនាំ ៧ចំណុច បង្ការជំងឺរលាកសួត Covid-19 នៅតាមគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា


(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា នៅថ្ងៃទី១២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០នេះ បានចេញសេចក្តីណែនាំ ៧ចំណុច ស្តីពីការពង្រឹងវិធានការឆ្លើយតបបន្ទាន់ ក្នុងការបង្ការជំងឺរលាកសួត ដែលបង្កដោយមេរោគ Covid-19 នៅតាមគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាសាធារណៈ និងឯកជន។

ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោមនេះ៖