សារលិខិតសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក្នុងឱកាសប្រារព្ធទិវាពិភពលោកកំចាត់រោគរបេង ថ្ងៃទី២៤ ខែមិនា ឆ្នាំ២០២០


(ភ្នំពេញ)៖ នៅថ្ងៃទី ២០ ខែមិនា ឆ្នាំ២០២០នេះ សម្តេចអគ្គមហាសេនាធិបតីតេជោ ហ៊ុន សែន បានផ្ញើសារលិខិត ក្នុងឱកាសប្រារព្ធទិវាពិភពលោកកំចាត់រោគរបេង ដែលប្រព្រឹត្តធ្វើនៅ ថ្ងៃទី២៤ ខែមិនា ឆ្នាំ២០២០ខាងមុខ ក្រោមប្រធាន ដល់ពេលបង្កើតល្បឿន ការឆ្លើយតប ដើម្បីបញ្ចប់ជំងឺរបេង ។

សូមអានសារលិខិតសម្តេចតេជោខាងក្រោម៖