សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ថ្លែងអំណរគុណចំពោះឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ និងលោកជំទាវ រួមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំនៃក្រសួងបរិស្ថាន ដែលបានឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់ចំនួន ១០ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់ជួយដល់យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-១៩


សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នៅថ្ងៃទី២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ បានផ្ញើលិខិតថ្លែងអំណរគុណចំពោះឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ និងលោកជំទាវ រួមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំនៃក្រសួងបរិស្ថាន ដែលបានឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់ចំនួន ១០ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិក ដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្រាប់សកម្មភាពបង្ការ និងទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ដែលកំពុងបង្កគ្រោះភ័យដល់សុខភាព និងអាយុជីវិតរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា។
សូមអានសារលិខិតរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ខាងក្រោម៖