ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន បានជួបសំណេះសំណាលជាមួយក្រុមប្រឹក្សាឃុំ នៅសាលាស្រុកស្អាង


នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន រដ្ឋមន្រ្ដីការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ បានជួបសំណេះសំណាលជាមួយក្រុមប្រឹក្សាឃុំ នៅសាលាស្រុកស្អាង ខេត្តកណ្តាល និងបានផ្តល់អនុសាសន៍មួយចំនួនទាក់ទង នឹងការអនុវត្តវិធានការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩។ បន្ទាប់មក នៅព្រឹកថ្ងៃដដែល ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី បានបន្តជួបសំណេះសំណាលជាមួយមេភូមិទាំងអស់នៃឃុំកោះខែល ក្នុងស្រុកស្អាង។

On Wednesday morning, 25 March 2020, His Excellency Deputy Prime Minister Prak Sokhonn, Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, met with members of Communes Councils at Sa’ang district Hall, Kandal province, where he disseminated information regarding measures undertaken to protect against the spread of Covid-19. On the same morning, His Excellency Deputy Prime Minister continued to met with all Chiefs of Villages in Koh Khael commune of Sa’ang district.