អភិបាលរង ខេត្តកោះកុង អញ្ជើញជាអធិបតី ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាការងារ ជាមួយមន្ត្រីរាជការសាលាខេត្តកោះកុង


(កោះកុង)៖ លោក ស្រេង ហុង អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញជាអធិបតី ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាការងារ ជាមួយមន្ត្រីរាជការសាលាខេត្ត ដោយផ្តោតសំខាន់ទៅលើ៖
១-ផ្សព្វផ្សាយដីកា ០០៥,០០៦,០០៧ ស្តីពីការតែងតាំង ប្រគល់ភារកិច្ច និងផ្ទេរបញ្ចូលមន្ត្រី នៃរដ្ឋបាលខេត្ត។
២-ពង្រឹងការអនុវត្តការងារ។
៣-ការរៀបចំល័ក្ខខ័ណ្ឌការងារ។
៤-ការគ្រប់គ្រងវត្តមានមន្ត្រីរាជការ។
៥-សំណើ និងសំណូមពរ។
៦-បញ្ហាផ្សេងៗ