រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីអបអរខួបទី៣០ឆ្នាំនៃទិវាឯកភាពជាតិអាល្លឺម៉ង់


នៅល្ងាចថ្ងៃទី០៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីអបអរខួបទី៣០ឆ្នាំនៃទិវាឯកភាពជាតិអាល្លឺម៉ង់ រៀបចំដោយស្ថានទូតអាល្លឺម៉ង់ប្រចាំកម្ពុជា។
On Monday evening, 05 October 2020, His Excellency Deputy Prime Minister PRAK Sokhonn, Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, attended the celebration of the 30th Anniversary of the German Reunification Day hosted by the German Embassy in Cambodia.