រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសកម្ពុជា អញ្ជើញចូលរួមក្នុងសន្និសីទថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីហ្វ្រង់កូហ្វូនីលើកទី៣៧ ដែលរៀបចំឡើងនៅទីក្រុងប៉ារីស តាមប្រព័ន្ធវីដេអូ


នៅល្ងាចថ្ងៃទី២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងសន្និសីទថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីហ្វ្រង់កូហ្វូនីលើកទី៣៧ ដែលរៀបចំឡើងនៅទីក្រុងប៉ារីស តាមប្រព័ន្ធវីដេអូ។
On Tuesday evening, 24 November 2020, His Excellency Deputy Prime Minister PRAK Sokhonn, Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, participated in the 37th Ministerial Conference of La Francophonie held in Paris via videoconference.