កម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្រ្តីអាស៊ាន លើកទី៧ ស្តីពីបញ្ហាគ្រឿងញៀន


(ភ្នំពេញ)៖ ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី កែ គឹមយ៉ាន ប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀន នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានកំពុងដឹកនាំកិច្ចប្រថ្នាក់រដ្ឋមន្រ្តីអាស៊ានលើកទី៧ ស្តីពីបញ្ហាគ្រឿងញៀន តាមប្រពន្ធវីដេអូ នៅសណ្ឋាគារ រ៉ូយ៉ាល់ ភ្នំពេញ។

សម្រាប់កិច្ចប្រជុំនេះ គឺកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះមានការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំពីថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋជាសមាជិកអាស៊ាន។ តាមរបបប្រជុំទៀងទាត់១ឆ្នាំម្តង ហើយផ្លាស់ប្តូរគ្នាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ៕