ប្រធានសភាឡាវ ទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចដំណើរទស្សនកិច្ចសម្តេច ហេង សំរិន និងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់រដ្ឋសភាកម្ពុជា មុនជួបសវនាការ