អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌ ទទូចឲ្យអ្នកទិញរថយន្តទាំងអស់ត្រូវកាត់ឈ្មោះចៀសវាងនាំបញ្ហាដល់ខ្លួន ដូចករណីរថយន្ត Range Rover បុកនិស្សិតស្រីម្នាក់ស្លាប់នៅខណ្ឌទួលគោក

ឯកឧត្តម ឈឹម ផលវរុណ៖ ប្រសិនខ្ញុំជាតួអង្គប្រឆាំងវិញ ខ្ញុំនឹងនិយាយពីបច្ចុប្បន្នភាព តើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដោះស្រាយយ៉ាងណាដើម្បីប្រជាជន រងទុក្ខលំបាកពីអ្នកមានអំណាច?