សន្និបាតគណៈចលនាមហាជន៖ រយៈពេលនៃការចាប់បដិសន្ធិ គណ:ចលនាមហាជន បានខិតខំយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំដើម្បីជំរុញឲ្យមានការចូលរួម កាន់តែទូលំទូលាយ តាមរយៈចលនាពង្រឹងសមត្ថភាព  បង្កើនសកម្មភាព និងទំនួលខុសត្រូវ

សន្និបាតគណៈចលនាមហាជន៖ ឯកឧត្តម ឱម យ៉ិនទៀង ផ្តាំផ្ញើទៅកាន់មន្ត្រីគណបក្សសូមឲ្យពង្រឹងស្មារតីមហាជន ជាពិសេសយុវជន កុំឲ្យលុះតាមការញុះញុងដែលគ្មានមូលដ្ឋាន