សិក្ខាសាលាស្ដីពី ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាសម្រាប់ការគ្រោងផែនការថវិកាប្រចាំឆ្នាំ២០១៨


បន្ទាយ​មាន​ជ័យ​៖ នា​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​២៣ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០១៧ នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ​មានជ័យ​ មាន​ប្រារព្ធ​ពិធី​បើក​សិក្ខាសាលា​ស្ដី​ពី​ ការ​ប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មាន​វិទ្យា​សម្រាប់​ការ​គ្រោង​ផែនការ​ថវិកា​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០១៨ ជូន​ដល់​អង្គភាព​ទាំង​អស់​ក្រោម​ឱវាទ​ទីស្ដីការ​ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា ក្រោម​អធិបតីភាព​លោក​ជំទាវ​ គឹម សេដ្ឋានី​ រដ្ឋលេខាធិការ​ក្រសួង​អប់រំ យុវជន​ និង​កីឡា។
ថ្លែង​ក្នុង​ពិធី​នេះ លោកជំទាវ​រដ្ឋលេខាធិការ​បាន​ស្នើសុំ​ឲ្យ​មន្ត្រី​ទទួល​បន្ទុក​តាម​អង្គភាព​ថវិកា​នីមួយ​ៗ ប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មាន​វិទ្យា​ដែល​នឹង​ណែនាំ​ ដើម្បី​លើក​ផែនការ​ថវិកា​ឲ្យ​មាន​ត្រឹមត្រូវ និង​មាន​សុក្រឹតភាព​ និង​ដើម្បី​កាត់​បន្ថយ​គម្លាត​ថវិកា​​ដែល​គ្រោង​ខុស​។