ឯកឧត្តម ជា ជេដ្ឋ អញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំត្រៀមដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សានៅព្រឹទ្ធសភាបារាំង


នារសៀលថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ជា ជេដ្ឋ ប្រធានគណៈកម្មការទី២ព្រឹទ្ធសភា និងជាប្រធានគណៈប្រតិភូសមាជិកព្រឹទ្ធសភា បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំត្រៀមដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាស្តីពី «សេចក្តីព្រាងក្រមសីលធម៌សភារបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជា» នៅព្រឹទ្ធសភាបារាំង ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនាដើមខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ ខាងមុខនេះ នៅសាលប្រជុំពិសេសព្រឹទ្ធសភា(VIP)។