ប្រធានរដ្ឋសភាកូរ៉េ រៀបចំពិធីលាងសាយភោជន៍ជាផ្លូវការជូនសម្តេចប្រធានព្រឹទ្ធសភា និងគណៈប្រតិភូសភាកម្ពុជា


ក្នុងឱកាសជួបពិភាក្សាការងារជាមួយប្រធានរដ្ឋសភានៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ នាថ្ងៃទី០៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តម ផាកប៊្យុង ស៊ុក ប្រធានរដ្ឋសភានៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ បានរៀបចំពិធីលាងសាយភោជន៍ជាផ្លូវការជូនសម្តេចវិបុលសេនាភក្តីសាយ ឈុំ ប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងគណៈប្រតិភូសភាកម្ពុជា។