សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន÷ ជំនួប​តាម​ប្រព័ន្ធ​វីដេអូ​រវាង​ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន សមាជិក​គណៈអចិន្ត្រៃយ៍ និង​ជា​ប្រធាន​គណៈទាក់ទងបរទេស នៃ​គណៈកម្មាធិការកណ្តាល​ គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា និង​ឯកឧត្តម សុង ថាវ រដ្ឋមន្ត្រី​ទំនាក់ទំនង​អន្តរជាតិ នៃគណៈកម្មាធិការ​មជ្ឈិមបក្ស​កុម្មុយនីស​ចិន