មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ខេត្តកណ្តាល បន្តជួសជុលនិងថែទាំកំណាត់ផ្លូវ


សកម្មភាពការងាររបស់មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ខេត្តកណ្តាល ថ្ងៃទី១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧
១.បានបន្តជួសជុលនិងថែទាំកំណាត់ផ្លូវលេខ២ សំរេច៥៥%ហើយ
២.ផ្លូវលេខ២០១ សង្កាត់កំពង់សំណាញ់បានធ្វើគ្រឹះគ្រួសក្រហមបាន៧០% និងបន្តការងារជួសជុលនៅពេលរាំងភ្លៀងខាងមុខនេះ
៣.ការងារថែទាំផ្លូវខេត្ត ក្រុងនិងផ្លូវជាតិបាន៤០%ក្នុងប្រវែងផ្លូវ៣៩០គ.ម
៤.ផ្លូវលេខ១៥១Aក្នុងកំណាត់ជាង៣០០០ម
បានធ្វើគ្រឹះបាន១៥%ហើយ
៥.ការងារធ្វើផ្លូវវាងត្រង់កន្លែងច្រាំងបាក់ផ្លូវ១៤ត្រង់pk៨+១០០ ភូមិព្រែកតូច ឃុំព្រែកទន្លាប់ ស្រុកលើកដែកនឹងចាប់ផ្តើមធ្វើផ្លូវវាងក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយ។
៦.ចំណែកភ្លើងស្តុបទាំង៤កន្លែងក្នុងក្រុងតាខ្មៅបានជួសជុលនឹងដាក់ឲ្យដំណើរការឡើងវិញហើយ។