សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ចេញសារលិខិតក្នុងឱកាស ទិវាជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ


(ភ្នំពេញ)៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា បានចេញសារលិខិតក្នុងឱកាសទិវាជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ ដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ស្អែកនេះ។

ខាងក្រោមនេះ ជាសារលិខិតសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖