លោកជំទាវ ញឹក សាគន្ធ អញ្ជើញចុៈជួបសំណេៈសំណាល និងសួរសុខទុក្ខ យុវជនគណបក្សសង្កាត់អូចារ


ថ្ងៃទី៣០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ ក្រុមចលនាស្រ្តីខេត្តបាត់ដំបង និងក្រុមការងារ ដឹកនាំដោយ លោកជំទាវ ញឹក សាគន្ធ បានអញ្ជើញចុៈជួបសំណេៈសំណាល និងសួរសុខទុក្ខ យុវជនគណបក្សសង្កាត់អូចារ ដែលទទួលបានកូន ប្រុសមួយ បានឧបត្ថម្ភ ថវិការ 20 ម៉ឺនរៀល អង្ករ ត្រីខ ម៉ី នៅភូមិ អូរចារ សង្កាត់ អូចារ ក្រុងបាត់ដំបង ។