សកម្មភាពការងារស្ថាបនាកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ៧០បេ


សកម្មភាពការងារស្ថាបនាកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ៧០បេ លើការងារកៀរកិនបង្ហាប់ស្រទាប់ដីស និងការងារកាត់ជើងទេរ នៅចន្លោះគ.ម ៣៦+៦០០ ដល់ គ.ម ៣៨+៦០០ ស្ថិតក្នុងឃុំកោះរះ ស្រុកល្វាឯម ខេត្តកណ្តាល ដែលអនុវត្តដោយនាយកដ្ឋានជួសជុល និងថែទាំផ្លូវថ្នល់ នៅថ្ងៃទី០៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ ។