លោកជំទាវ មិថុនា ភូថង ចូលរួមសំណេះសំណាល ជាមួយក្រុមកីឡាករ


លោកជំទាវ មិថុនា ភូថង អភិបាលនៃគណះអភិបាលខេត្តកោះកុង និងជាអនុប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកោះកុង បានចូលរួមសំណេះសំណាល ជាមួយក្រុមកីឡាករ សីស្លាបប្រចាំខេត្តកោះកុង និងក្រុមកីឡាករ មកពី រាជធានីភ្នំពេញ ខេត្តបាត់ដំបង ខេត្តកំពង់ចាម ខេត្តសៀមរាប ខេត្តព្រះសីហនុ ព្រមទាំងខេត្តកណ្ដាល ។