ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ស សុខា បែងចែកភារកិច្ចរដ្ឋលេខាធិការ និងអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃ


(ភ្នំពេញ)៖ ឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិត ស សុខា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ បានចេញសេចក្តីសម្រេច ស្តីពីរបៀបរបបការងារ និងការបែងចែកភារកិច្ចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ ក្រសួងមហាផ្ទៃ ដល់រដ្ឋលេខាធិការ និងអនុរដ្ឋលេខាធិការ។ នេះបើតាមសេចក្តីសម្រេច ទទួលបាននៅថ្ងៃទី២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣៕

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីសម្រេច៖