វីដេអូៈ សម្តេចតេជោសែន ជួបសំណេះសំណាលជាមួយកម្មករជាង ២ម៉ឺននាក់