ឧទ្យានថាមពលពីពន្លឺព្រះអាទិត្យលើកទីមួយនៅប្រទេសកម្ពុជា


HE Keo Rottanak calls this historic solar park in Bavet “The Panels of Hope” for Cambodia. This is a 10MW solar farm, the first of its kind in Cambodia.
នេះជាឧទ្យានថាមពលពីពន្លឺព្រះអាទិត្យលើកទីមួយនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលមានអនុភាព ១០ មេហ្កាវ៉ាត់នៅក្រុងបាវិត ខេត្តស្វាយរៀង ដែលជាការប្តេជ្ញារបស់កម្ពុជាទៅរកការផលិតថាមពលស្អាតប្រភេទនេះឲ្យកាន់តែច្រើននៅអនាគតដ៏ខ្លីដើម្បីផ្គុំជាមួយប្រភពដ៏ទៃទៀតដូចជាវារីអគ្គិសនីដើម្បីជម្រុញការអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេស ។