លោកជំទាវ បាន ស្រីមុំ អញ្ជើញទទួលស្វាគមន៍ ដំណើរមកដល់របស់ ឯកឩត្តម ប្រធាន សភាថៃ


ព្រឹកថ្ងៃទី១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ លោកជំទាវ បាន ស្រីមុំ អ្នកតំណាងរាស្រ្តមណ្ឌលប៉ៃលិន បានអញ្ជើញទទួលស្វាគមន៍ ដំណើរមកដល់ ព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជា ដើម្បីចូលរួមបកិច្ចប្រជុំ សភា APA របស់ ឯកឩត្តម ប្រធាន សភាថៃ នឹង ឯកឩត្តមប្រធានព្រឹទ្ធសភា ប៉ាគីស្ថាន ព្រមទាំង មានការ រួមដំណើរដោយ សមាជិកសភា ព្រឹទ្ធសភា នៅព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញ ។