ឯកឧត្តម កែវ រតនៈ អញ្ជើញចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយកងទ័ពនិងក្រុមគ្រួសារ


កងទ័ពនិងក្រុមគ្រួសារបានទទួលការឧបត្ថម្ភនិងសំណេះសំណាលពីក្រុមការងារអគ្គិសនីកម្ពុជានិងអាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាដឹកនាំដោយឯកឧត្តម កែវ រតនៈ និង បណ្ឌិត ទី នរិន្ទ ។ នេះជាកងពលតូចអន្តរាគមន៍លេខ ១៤ នៅខេត្តពោធិ៍សាត់ ។ កងទ័ពជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃខឿនការពារជាតិរបស់ជាតិខ្មែរ ។