ក្រុមការងារបច្ចេកទេសរបស់មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តតាកែវ នាំយកគ្រឿងចក្រចុះពង្រឹងតួទំនប់ដងខ្ញម


សកម្មភាពក្រុមការងារបច្ចេកទេសនៃមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តតាកែវ នាំយកគ្រឿងចក្រចុះពង្រឹងតួទំនប់ដងខ្ញម មានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់រការក្រៅ ក្រុងដូនកែវ និងឃុំស្រងែ ស្រុកទ្រាំង ដើម្បីធានានូវការថែរក្សាទឹកទុកសម្រាប់បម្រើឲ្យការងារបង្កបង្កើនផលរបស់កសិករនាពេលខាងមុខ ។