លោកជំទាវ បាន ស្រីមុំ ដឹកនាំក្រុមការងារយុវជនទស្សនកិច្ចសិក្សានៅសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម


រសៀលថ្ងៃទី៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ លោក​ជំទាវ​ បាន​ ស្រីមុំ​ អ្នកតំណាង​រាស្ត្រមណ្ឌលប៉ៃលិន ដឹក​នាំ​ក្រុម​ការងារ​យុវជន​​ទស្សនកិច្ច​សិក្សា​ដកស្រង់​ និង​ផ្លាស់​ប្តូរ​បទពិសោធន៍​ នានានៅសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយម​​វៀតណាម។