មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តព្រៃវែង ចុះស្តារពពួកកំប្លោក ត្រឹប និងស្មៅ ចេញពីប្រឡាយ ០១ ខ្សែ


សកម្មភាពគ្រឿងចក្ររបស់មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តព្រៃវែង ចុះស្តារពពួកកំប្លោក ត្រឹប និងស្មៅ ចេញពីប្រឡាយ ០១ ខ្សែ នៃទំនប់អាងទឹកស្នេហ៍ ស្ថិតក្នុងឃុំធាយ ស្រុកបាភ្នំ ។