ឯកឧត្តម បណ្ឌិត ឃឹម ប៊ុនសុង អញ្ជើញចូលរួមពិធី បើកសម្ភោធដាក់ឲ្យដំណើការការិយាល័យកុងស៊ុលនៅខេត្តសៀមរាប


ឯកឧត្តម បណ្ឌិត ឃឹម ប៊ុនសុង អភិបាលខេត្តសៀម រាប អញ្ជើញចូលរួមពិធី បើកសម្ភោធដាក់ឲ្យដំណើការការិយាល័យកុងស៊ុលនៅខេត្តសៀមរាប-អង្គរ របស់ស្ថានទូតសាធារណ:រដ្ឋប្រជាមានិតចិន ប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។
( ថ្ងៃទី២៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ )