ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ អញ្ជើញចូលពិនិត្យមើលស្ថានីយផ្សាយវិទ្យុ និងទូរទស្សន៍ជាតិ


ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាន អញ្ជើញចូលពិនិត្យមើលស្ថានីយផ្សាយវិទ្យុ និងទូរទស្សន៍ជាតិ នៃមន្ទីរព័ត៌មាន ខេត្តកំពង់ធំ នាព្រឹកថ្ងៃទី០៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧។