ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា ចូលបុណ្យប្រាំពីរថ្ងៃ លោក វ៉ាន់ ផេង សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុកឆែប


នៅល្ងាចថ្ងៃទី១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលខេត្ត និងជាប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តព្រះវិហារ ក្នុងឱកាសចូលបុណ្យប្រាំពីរថ្ងៃ លោក វ៉ាន់ ផេង សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុកឆែប នៅភូមិឆែបលិច ឃុំឆែបមួយ ស្រុកឆែប ដែលទទួលមរណភាព កាលពីថ្ងៃទី០៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ ។