ក្រុមកាងារមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តព្រៃវែង ចុះជួយបូមទឹកស្រោចស្រពដំណាំស្រូវប្រាំង ជូនប្រជាកសិករ


សកម្មភាពក្រុមកាងារមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តព្រៃវែង ចុះជួយបូមទឹកស្រោចស្រពដំណាំស្រូវប្រាំង ចំនួន ២៥៤ ហិកតា ជូនប្រជាកសិករ ស្ថិតក្នុងឃុំជ្រៃ ស្រុកស្វាយអន្ទរ ។