ឯកឧត្តម ម៉ី លីហួត ដឹកនាំមន្ត្រីបច្ចេកទេសរបស់ក្រសួង និងមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម ចុះពិនិត្យស្ថានភាពទឹក និងបណ្ដាសំណង់ធារាសាស្រ្តមួយចំនួន ក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យ


ថ្ងៃសុក្រ ១១ រោច ខែបុស្ស ឆ្នាំរកា នព្វស័ក ព.ស ២៥៦១ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ១២ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៨ ឯកឧត្តម ម៉ី លីហួត ទីប្រឹក្សាក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានដឹកនាំមន្ត្រីបច្ចេកទេសរបស់ក្រសួង និងមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តឧត្តរមានជ័យ ចុះពិនិត្យស្ថានភាពទឹក និងបណ្ដាសំណង់ធារាសាស្រ្តមួយចំនួន ក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យ ។