សកម្មភាពក្រុមការងារមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តកំពង់ចាម ចុះអនុវត្តកិច្ចដំណើរការការងារកែលំអ និងថែទាំប្រចាំ នៅប្រព័ន្ធស្រោចស្រព វាលធំ


ប្រព័ន្ធស្រោចស្រព វាលធំ មានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងឃុំដងក្តារ ស្រុកស្ទឹងត្រង់ ខេត្តកំពង់ចាម ។ ប្រព័ន្ធនេះ មានលទ្ធភាពស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីស្រូវវស្សា ៤៥០ ហិកតា និងស្រូវប្រាំង ១០០ ហិកតា ។