ប្រសាសន៍នាយឧត្តមសេនីយ៍ គន់ គីម ក្នុងកម្មវិធី បំពាក់មេដាយការពារជាតិ ជូនអតីតយុទ្ធជន ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ


បើគ្មានការលះបង់របស់អតីតយុទ្ធជនទេនោះ យើងក៏មិនអាចរស់នៅដោយសុខសាន្ត បានឡើយ ហើយបើគ្មាននយោបាយ ឈ្នះ ឈ្នះ របស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ដែលបានស្រង់កម្ពុជាអោយរួចផុតពីភ្លើងសង្គ្រាម ទេនោះ យើងក៏មិនទទួល បានសន្តិភាពពេញលេញ និងមានការអភិវឌ្ឍន៍ ដូចសព្វថ្ងៃនេះបានដែរ ។ នេះជាសច្ចធម៌ប្រវត្តិសាស្ត ដែលមិនអាចប្រកែកបានឡើយ ។
ប្រសាសន៍នាយឧត្តមសេនីយ៍ គន់ គីម ក្នុងកម្មវិធី បំពាក់មេដាយការពារជាតិ ជូនអតីតយុទ្ធជន ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ