គណៈប្រតិភូគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា អញ្ជើញគោរពវិញាណក្ខ័ន្ឋសពឯកឧត្តម ឃុន ឈី


គណៈប្រតិភូគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម ស៊ីម កា សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្តាល អញ្ជើញ គោរពវិញាណក្ខ័ន្ឋសពឯកឧត្តម ឃុន ឈី ដែលបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៨ ក្នុងជន្មាយុ ៨៤ឆ្នាំ ដោយជរាពាធ ។(២៦-០២-២០១៨)